Flexera AdminStudio

AdminStudio licentie informatie

Functionele produkt samenstelling:

AdminStudio is beschikbaar als Standaard, Professional en Enterprise editie. Iedere editie heeft specifieke functionaliteit. Daarnaast kan de licentie worden uitgebreid met 3 packs: het Virtualization Pack, het Application Compatibility Pack en (vanaf versie 2013) het Mobile Pack.

Deze packs dienen gelijktijdig met de AdminStudio licentie te worden aangekocht of kunnen later worden toegevoegd middels een upgrade. Het Virtualization Pack is voor de Standaard, Professional en Enterprise editie beschikbaar; het Application Compatibility Pack is alleen voor Professional en Enterprise edities beschikbaar. De zg. "Complete" editie van AdminStudio bevat beide packs. Het "Mobile Pack" kan bij 5 edities worden bijgekocht: de "Professional Complete", de "Enterprise", de "Enterprise with Virtualisation Pack", de "Enterprise with Application Compatibility Pack" en de "Enterprise Complete" editie.

Jaarlijks onderhoud & support:

Er zijn een drietal (Bronze, Silver & Gold) onderhouds mogelijkheden op de licentie. Bronze is alleen nog voor renewals beschikbaar; het eerst jaar onderhoud is inbegrepen bij de licentie aanschaf. Meer details over onderhoud treft u hier onder.

Licentie modellen:

Voor eindgebruikers is de meest voorkomende de "per administrator" licentie die per gebruiker van de software dient te worden aangekocht.

Een zg. "concurrent-use" model is niet beschikbaar voor AdminStudio, met concurrent use wordt bijvoorbeeld bedoeld: 8 personen die gemiddeld met 3 tegelijk de software gebruiken: om compliant te blijven met de AdminStudio EULA zijn 8 en geen 3 licentie's van toepassing. Voor grotere (vanaf 5 a 6) teams is het vaak voordeliger om de software in het "per End-user" model aan te kopen. Daarnaast zijn er extra functionele zaken die dit model ook vanuit een technische perspectief interessant maken.

Voor zg. Service Providers bestaat een SP licentie model zodat service providers AdminStudio kunnen inzetten om dienstverlening naar klanten te verzorgen. De eindklant is dan niet genoodzaakt een investering in AdminStudio licenties te doen, dat heeft de SP al gedaan.

Voor een optimale investering in AdminStudio is een goede analyse gewenst om zo tot de voordeligste en compliant optie voor uw project te komen. Het meest praktisch is deze analyse bij de 1e aanschaf van AdminStudio waarbij de huidige en toekomstige samenstelling van het AdminStudio team in overweging wordt genomen.

Flexera Software Maintenance plans

Naast support door AIMED Solutions, waarbij u wordt geassisteerd door Nederlandstalige engineers tijdens Nederlandse kantooruren, zijn er van Flexera Software een drietal onderhoudscontract mogelijkheden op de software licenties. Elk onderhouds contract is per gelicenseerde gebruiker voor een periode van 12 maanden en van toepassing op de laatste release van de software. Er zijn Silver en Gold varianten, elk met een ander service niveau. Bronze is alleen nog beschikbaar als verlenging voor historisch aangekochte licentie's en niet meer voor nieuwe licentie's of updates. Voor de AdminStudio, AppPortal, Workflow Manager en FlexNet Manager produkten is het 1e jaar onderhoud verplicht/bij de licentie aanschaf inbegrepen. 
Voor InstallShield productlijn is dit zeer aan te raden maar optioneel. Na 12 maanden kunt u het onderhoud wederom bij AIMED verlengen voor een continuering van de services. 

The Maintenance Plan includes:

Service Bronze* Silver Gold**
All available paid upgrades to your product, guaranteed for twelve months from purchase date cross
Protection against price increases for the duration of your plan
Renewal notices sent automatically, to insure your plan against expiration
24 x 7 access to Knowledge Base
24 x 7 access to product Web Communities
Sample Code, Sample Projects, and White Papers
Technical Webinars / Online Product Demonstrations
Unlimited Web-based requests using mySupport
Unlimited telephone support requests  
Access to priority support channels for quickest service    
Priority involvement in Beta Programs    
Hours of operations Designated Time Zone Designated Time Zone 24X5
Initial Response Time   16 Business Hours Per Severity Chart Below
* Bronze no longer available for new & update licenses. Only renewals. 
** Not available for the InstallShield Express Edition

Lock in your upgrade pricing today and automatically receive all new releases for a full year shipped to you free of charge. If your responsibilities change, the plan is transferable to another member of your organization (call for details). Buy the smart, convenient way - with a Maintenance Plan!

Severity* Initial Response Time
Severity 1 4 business hours
Severity 2 4 business hours
Severity 3 8 business hours
Severity 4 16 business hours
*The severity level of a service request will be set according to the severity definitions established in the contract. The flexera Support personnel will have responsibility for ensuring proper setting of the severity levels for each service request.
Add-On Offering* Definition Hours Initial Response Time Status Reports Escalation Path
Technical Account Manager Designated TAM to act as liaison on all customer issues Designated Time Zone Per Service Level

*The add-on offering is available for customers with a Silver or Gold maintenance agreement.