AppLabs Business Case - ChipSoft HiX

AIMED AppLabs PaaS -Packaging as a Service- ontzorgt;

chipsoft.jpg

Ziekenhuizen beschikken met ChipSoft HiX over een volledig geïntegreerd en innovatief ZIS/EPD. De benodigde aanpassingen en implementatie van deze software gaat in Ziekenhuizen echter gepaard met een hoge snelheid in opleveringen van nieuwe versies met vernieuwingen. De tijd tussen de oplevering van een nieuwe versie vanuit de leverancier, tot en met het beschikbaar stellen van een ‘package’ voorzien van klantspecifieke instellingen, wordt met AIMED AppLabs zo kort mogelijk gehouden.

Met AIMED AppLabs heeft u de garantie van de snelste service voor het packagen en virtualiseren van applicaties. Wij ontzorgen u hiermee door direct een nieuwe versie beschikbaar te stellen zodat u zich kunt focussen op het testen, uitrollen en in gebruik nemen van de nieuwe functionaliteiten.

Recentelijk heeft AIMED Solutions voor verschillende zorginstellingen op basis van het AppLabs model de HiX implementatie gestroomlijnd. Vanaf de initiele implementatie worden op basis van het AppLabs PaaS model HiX updates 'real-time' aangeleverd, zodat organisaties altijd up-to-date zijn. AppLabs (ont)zorgt door pro-actief HiX updates te verwerken en aan te leveren. Deze arbeidsintensieve en hoogfrequente werkzaamheden wordt uit handen genomen van organisaties zodat zij zich met hun core business kunnen bezighouden. 

Klant: “Meer tijd voor patiënten door AppLabs & HiX.”

Graag vertellen we u meer over deze oplossing.

Chipsoft-hix2.png