AppLabs Business Case - bpost

2016 - bpost business case - referentie

Bpost.png

2016-11-01 Belgische Post - bpost - Brussel;

Voor een organisatie brede migratie van Windows 7 naar Windows 10 heeft bpost medio 2016 AIMED Solutions gevraagd om te ondersteunen bij de applicatiemigratie. Het betrof een applicatie set van ca. 500 applicaties. Te migreren binnen 3 maanden. Uitgangspunt daarbij was dat de packages Off-Site dienden te worden gepackaged tegen een vaste prijs per package. AIMED Solutions heeft door middel van haar AppLabs model zeer goed aan deze opdracht kunnen voldoen.

Met de initiële AppLabs SiteScan zijn de klant specifieke eisen en processen op elkaar afgestemd.
Vervolgens werden de intakes snel en accuraat gemaakt en via de cloud aangeleverd aan AppLabs, de Off-Site PackageStraat van AIMED Solutions in ’s-Hertogenbosch. Vanuit AppLabs werden de packages -gemiddeld binnen 5 werkdagen- opgeleverd aan de opdrachtgever voor Acceptatie, Test & Distributie.

Gedurende het gehele traject is er intensief overleg geweest met de verschillende stakeholders van bpost en AIMED Solutions zodat er, waar nodig, direct kon worden bijgestuurd. Bpost heeft op basis van deze opdracht een consolidatieslag kunnen maken waarbij het totaal aantal gebruikte applicaties binnen de organisatie sterk werd teruggebracht. Tevens is hierna het beheer minder arbeidsintensief geworden.

De AppLabs opdracht is naar volle tevredenheid en binnen de afgesproken termijn opgeleverd.

Na de initiële migratie worden de applicaties binnen AppLabs Applicatie Lifecycle Management up-to-date gehouden.

Kris de Coen, Team Manager Infra Windows - bpost.

Ga naar www.AppLabs.nl en bekijk hoe wij ook uw Applicatie Management kunnen ondersteunen.